Om Svenska Möbelfabriken

Svenska Möbelfabriken är ett företag med lång erfarenhet av inredning för skolor, kontor och övrig offenlig miljö.

Vår drivkraft är vår syn på arbetsmiljön i skolan och på kontoret, platser där människor möts och samverkar, utvecklas och formar framtiden. Inredningen ska vara ett hjälpmedel och en del i att skapa möjligheter att utnyttja lokalerna maximalt.

Vi vill ha kontroll på hela kedjan från skissande till produktion, därför har vi valt att i största mån arbeta med egen tillverkning i Sverige. Kvalitet i varje detalj, noga uttänkt design samt omsorg om vår miljö är viktigt för oss på Svenska Möbelfabriken.

Kom till oss med dina inredningsbehov, vi erbjuder förutom våra standardprodukter även projektstyrd specialtillverkning för t ex kontor och hotell.

Välkommen till en ung leverantör med lång erfarenhet!